Thailand Time : Friday , April 12 , 2024 : 17:18
ภาษาไทย | English

รับ-ส่ง สนามบิน

 

ค่าบริการรับ-ส่งสนามบิน 300 บาท

 

การรับส่งสนามบิน

พนักงานโรงแรมจะรับท่านที่สนามบิน บริเวณที่ระบุว่า MEETING AREA (MEETING POINT) กรุณารอรับพนักงานขับรถของโรงแรมที่จุดนั้นเท่านั้น โปรดอย่าสับสนกับจุดรับจุดอื่น เนื่องจากไม่ใช่จุดรับของโรงแรมทั่วไป หากแต่เป็นจุดรับของรถสนามบินเท่านั้น  โปรดอย่าสับสนพนักงานโรงแรมกับพนักงานขับรถตู้ของสนามบิน พนักงานของโรงแรมจะถือป้ายของโรงแรม และใส่ชุดพนักงานของโรงแรมเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่พบพนักงานของโรงแรมรอรับท่านอยู่ โปรดติดต่อกลับโรงแรมที่ 077-962 630 or 086-313-0678


JOIN MAILING LIST

subscribe to receive news