Thailand Time : Thursday , October 28 , 2021 : 20:17
ภาษาไทย | English

รับ-ส่ง สนามบิน

 

โรงแรมสมุยเมอร์เมดให้บริการรับ-ส่งสนามบินฟรี กับลูกค้าที่จองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น ทางโรงแรมต้องสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการรับ-ส่งสนามบิน 300 บาทสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการจองโดยตรงกับทางโรงแรม อาทิเช่น การจองผ่านตัวแทนจำหน่ายทางเวปไซด์ Agoda.com หรือ Booking.com 

 

การรับส่งสนามบิน

พนักงานโรงแรมจะรับท่านที่สนามบิน บริเวณที่ระบุว่า MEETING AREA (MEETING POINT) กรุณารอรับพนักงานขับรถของโรงแรมที่จุดนั้นเท่านั้น โปรดอย่าสับสนกับจุดรับจุดอื่น เนื่องจากไม่ใช่จุดรับของโรงแรมทั่วไป หากแต่เป็นจุดรับของรถสนามบินเท่านั้น  โปรดอย่าสับสนพนักงานโรงแรมกับพนักงานขับรถตู้ของสนามบิน พนักงานของโรงแรมจะถือป้ายของโรงแรม และใส่ชุดพนักงานของโรงแรมเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่พบพนักงานของโรงแรมรอรับท่านอยู่ โปรดติดต่อกลับโรงแรมที่ 077-427-547 or 086-313-0678


JOIN MAILING LIST

subscribe to receive news